ขั้นตอนการทำ

1.โหลดโปรแกรม ModIPTV ตาม link 

2.ติดตั้งโปรแกรม

3.โหลด ช่อง Olympic2021.dat ไปเก็บไว้ที่ /conf

    ช่องเสริม --> โหลดเลย

4.รันโปรแกรม iptv.exe

5.ไปที่ program --> Manage channels

6.เลือก Olympic2021.dat

7.กด Save and exit

8.ไปที่ Dropbown menu เลือกช่อง ตามต้องการ ช่อง 1 ถึง 16

olympic2021

โหลดเอกสารและเตรียมเอกสารประกอบให้ครบ

1. AlldocumentForStudenloan.zip 700MB