มีอะไรใหม่ V 1.0.0.3 (ปี 2021) 

1.Add Thread as multitasking for check ads
2.Add Hot key sow and hide windows
# ctrl+shift+alt+h = Hide windows
# ctrl+shift+alt+s = show windows
3. disable timer for check time because its very slow to checked

"คุณเจอปัญหาแบบนี้ไหม ดู youtube เดี๋ยวก็มีโฆษณา เดี๋ยวก็มีอีก โอ้ยเบื่อที่จะกดปิดโฆษณา และไม่สมัครแบบเสียตังค์"

ถ้าคุณเจอเหมือนกัน ขอแนะนำโหลดโปรแกรมนี้ไปใช้ โปรแกรมจะทำหน้าที่ click ปิดโฆษณาโดยอัตโนมัต ไม่ต้องปิดเอง

1.การติดตั้งโปรแกรม

   1.1 โหลดโปรแกรมได้ที่ Download Now V 1.0.0.3

   1.2 รันโปรแกรม และติดตั้งไปที่ c:\Adsblockyoutube

   1.3 โปรแกรมจะอยู่ที่ Desktop และ start -> Adsblockyoutube

2.การใช้งาน

   2.1 เพิ่ม image สำหรับตรวจจับ ctrl + shift + alt + a

   2.2 enable / disable = Ctrl + shift +alt + e

3.การบริจากเพื่อสนับสนุนโปรแกรมเมอร์

   ไปที่ about -> about us -> donate

4. ดู log สำหรับการตรวจจับ Ads โฆษณา 

    4.1 ไปที่ View -> View log

     4.2 โปรแกรมจะทำการตรวจจับโฆษณา และ save event ไว้ ดูได้ filezise 1Mbyte วนทับ

5.การยกเลิกโปรแกรม

  5.1 Right-click ที่ไอคอน AdsBlockyoutube -> uninstall และ next ตามขั้นตอน

ดู clicp สาธิตที่ youtube

 

เชิญโหลดครับ โปรแกรมจับเวลาสำหรับแข่งขันชิงแชมป์โลก

Download link 1.5MB

วิธีการติดตั้ง

1.โหลดโปรแกรมตามลิงค์

2.รับโปรแกรม RubikTimeCounterSetup.exe แล้ว  next จนเสร็จ

3.โปรแกรมจะอยู่ที่ C:\RubikTimeCounter

4.รันโปรแกรมได้ที่ Desktop -> RubikTimer32Bit หรือ RubikTimer64Bit

ลองใช้ดูครับ