"คุณเจอปัญหาแบบนี้ไหม ดู youtube เดี๋ยวก็มีโฆษณา เดี๋ยวก็มีอีก โอ้ยเบื่อที่จะกดปิดโฆษณา และไม่สมัครแบบเสียตังค์"

ถ้าคุณเจอเหมือนกัน ขอแนะนำโหลดโปรแกรมนี้ไปใช้ โปรแกรมจะทำหน้าที่ click ปิดโฆษณาโดยอัตโนมัต ไม่ต้องปิดเอง

1.การติดตั้งโปรแกรม

   1.1 โหลดโปรแกรมได้ที่ Download Now

   1.2 รันโปรแกรม และติดตั้งไปที่ c:\Adsblockyoutube

   1.3 โปรแกรมจะอยู่ที่ Desktop และ start -> Adsblockyoutube

2.การใช้งาน

   2.1 เพิ่ม image สำหรับตรวจจับ ctrl + shift + alt + a

   2.2 enable / disable = Ctrl + shift +alt + e

3.การบริจากเพื่อสนับสนุนโปรแกรมเมอร์

   ไปที่ about -> about us -> donate

4. ดู log สำหรับการตรวจจับ Ads โฆษณา 

    4.1 ไปที่ View -> View log

     4.2 โปรแกรมจะทำการตรวจจับโฆษณา และ save event ไว้ ดูได้ filezise 1Mbyte วนทับ

5.การยกเลิกโปรแกรม

  5.1 Right-click ที่ไอคอน AdsBlockyoutube -> uninstall และ next ตามขั้นตอน

ดู clicp สาธิตที่ youtube