การใช้คำสั่ง รวมค่าทศนิยมของสองตัวแปร ตัวอย่างที่ 1.1

จากบทความแรกการใช้ภาษา C++ และ inline ASM จะช่วยทำให้การทำงานของโปรแกรมทำงานได้เร็วขึ้น ส่วยใหญ่การเขียนโปรแกรมถ้าเป็นการคำนวณขั้นสูงหรือเลขที่มีทศนิยมมากๆ จะทำให้โปรแกรมทำงานช้าลง ดังนั้นถ้าเป็นงานด้านการคำนวณที่มีทศนิยมให้ใช้ inline ASM และเรียนใช้ชุดคำสังของ FPU(Floating-Point-Unit)  FPU นี้เป็นหน่วยย่อยที่คอยทำงานช่วย CPU หลักในการคำนวณ ถ้าเราสามารถเรียกใช้ได้โปรแกรมเราก็จะทำงานได้เร็วขึ้น ลองดูตัวอย่างการใช้ FPU ในการคำนวณ ดังต่อไปนี้

 

 ตัวอย่างที่ 1.2 การหาผลรวมเลขจำนวณเต็มในตัวแปรแบบ Array ใช้ภาษา C++ ล้วน

  ถ้าเราใช้ภาษา ASM ในการหาค่า

 

 

ผลการรันโปรแกรม จะได้ดังนี้